Atspēriens - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Atspēriens

Projekti > Atspēriens
JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts””  ietvaros Liepājas Izglītības pārvaldes  astiprinātais projekts “Atspēriens” (Mācīties pilsonisko līdzdalību un būt kopā, mācīties darot)” nr.VP2022/3-21
Iniciatīvas mērķis: Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
Iniciatīvas ietvaros: tiek sekmēta izglītojamo aktīva pilsoniskā līdzdalība, veicināta izglītojamo labbūtība, sniegts atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
Atgriezties pie satura