Vītolu fonda stipendiāti - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Vītolu fonda stipendiāti

Apbalvojumi
    Vītolu fonds reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Fonds ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas.
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.
    Uz Vītolu fonda stipendiju pretendēt var tikai tie 12.klases skolēni, kuru vidējais vērtējums 12.klases 1.semestrī ir augstāks par 7,5 ballēm, vērā tiek ņemti arī sasniegumi olimpiādēs un konkursos.


   Arī mūsu skolas absolventi ir Vītolu fonda stipendiātu vidū:
    • Anete Budrecka,
    • Marta Judina,
    • Rūta Ruperte,
    • Gunda Čiževska,
    • Amanda Razma,
    • Tomass Ernests Ansons

Atgriezties pie satura