Aktualitātes 2020/21 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Aktualitātes 2020/21

Projekti > ESF projekti > Karjera
Poritārie virzieni 2021./2022.m.g.:
karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
darbs darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.
Karjeras atbalstu skolā īsteno: Pedagogs karjeras konsultants Ligita Eihvalde
Atgriezties pie satura