Skolas vēsture - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Skolas vēsture

Par mums > Par skolu

  Par skolas pirmsākumu uzskatām 1924. gadu, kad mūsu skolas ēkā sāka darboties 3. un 8. latviešu pamatskolas. Jauno skolu atklāšanas svinībās piedalījās arī pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste. 1929.gadā pamatskolas apvienoja un skola ieguva nosaukumu Liepājas pilsētas Čakstes pamatskola.
1938.gada 11.decembrī Liepājas Annas baznīcā iesvētīja skolas karogu. Lai šo karogu pagatavotu, līdzekļus bija devusi J.Čakstes atraitne ar ģimeni. Prezidenta dēls Ringolds Čakste šajā laikā ar ģimeni dzīvoja Liepājā un bija Liepājas pilsētas slimnīcas direktors, bet viņa bērni mācījās Čakstes pamatskolā.
Iesvētīto karogu skolai pasniedza Liepājas Latviešu biedrības zālē. Lūk, kā karogu apraksta Liepājas avīze " Kurzemes Vārds " kādā 1938. gada decembra numurā: "Čakstes pamatskolas karoga labā puse bija baltā krāsā, kreisā puse zaļā krāsā. Labajā pusē uzrakstīts (izšūts) Liepājas pilsētas Čakstes pamatskola un skolas emblēma, kreisajā pusē uzraksts Par Latviju latvisku, daiļu un varenu un kuršu raksts. Karoga augšējā stūrī pie kāta valsts karoga krāsu izšuvums un zem tā Liepājas ģērbonis."
  Karogu darināja pēc mākslinieka, skolotāja Oto Stendera meta. Izšuva pašas skolas skolotājas G.Stendere, L.Vadze u.c.
1938. gada 11.decembra vakarā trīs skolas brašākie zēni svinīgi ienesa karogu skolas zālē, kur tas, liekas, arī vienmēr stāvēja. Katru gadu izlaidumā skolas absolventi nodeva karogu glabāšanai 6.klasei. (Toreiz skola bija sešklasīgā pamatskola).
  Karogs nozuda 1945.gadā,sākoties otrreizējai padomju okupācijai.
  1994.gadā notika Čakstes pamatskolas bijušo skolēnu salidojums, kurā piedalījās vairāk kā simts "čakstenieku" no Latvijas, Zviedrijas, Vācijas, Kanādas, ASV. Tad arī sākām meklēt skolas karogu. Likās, ka tas ir neglābjami zudis, vai iznīcināts. Un tomēr, brīnumainā kārtā, 1997.gadā pēc kādas dzīvokļa īpašnieces nāves, viņas dzīvokļa skapī atradās Čakstes pamatskolas karogs. Tas gan bija sagriezts, noārdītas valsts karoga uzšuves, kā arī vairāki burti (piem.Č).
Karogu atjaunoja māksliniece Lia Ģibiete, Liepājas Lietišķās mākslas koledžas pasniedzēja. 1999.gada 4. jūlijā to atkal iesvētīja Liepājas Annas baznīcā, bet skolā bijušie "čakstenieki" nodeva karogu J.Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 12. klašu skolēnu pārstāvjiem, kuri solīja to glabāt un augstu nest savas skolas godu.
 
  Skolai, kas atrodas divās ēkās: Rožu ielā 10  un Alejas ielā 16, 20.gadsimtā bijuši daudzi likteņa pavērsieni. Skolas pirmsākumus saistām ar 1924.gadu, kad Alejas ielā 16 sāka darboties 3. un 8.pamatskolas. Mainījās skolu nosaukumi, mainījās laiki, mainījās skolas atrašanās vietas, līdz 1976.gadā skola atgriezās savās vēsturiskajās telpās, ieguvusi nosaukumu Liepājas 10.vidusskola. 1979.gadā notika vidusskolas 1.izlaidums.
 
  Jaunizveidotās vidusskolas pirmā direktore bija skolēnu un skolotāju iemīļotā latviešu valodas un literatūras skolotāja, Liepājas 10.astoņgadīgās skolas direktore jau no 1962.gada, Gaida Čerņaka. Pirms 40 gadiem 1.septembrī  Liepājas 10.vidusskolā mācības uzsāka 682 skolēni. Pašlaik J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā mācās 716 skolēni. 20.gadsimta 70.gadu 2.pusē skolā savas darba gaitas uzsāka daudzi jauni skolotāji, daži no viņiem ( vairs ne tik jauni) skolā strādā arī pašlaik. Skolā aktīvi darbojās koris, moderno un tautisko deju kolektīvi, tēlotājas mākslas pulciņi, sporta kolektīvi.
 
  Maruta Kaminska kļuva par skolas direktori 80.gadu 2.pusē, jo Gaida Čerņaka devās pensijā. Direktore Maruta Kaminska centās saglabāt skolas tradīcijas, attieksmē pret padotajiem bija prasīga, bet vienmēr ieklausījās kolēģu teiktajā. Direktorei nācās darboties laikā, kad sāka mainīties uzskati par patiesajām valstiskajām vērtībām.
 
  Trešās Atmodas laikā , kad Latvija cīnījās par savas neatkarības atgūšanu, skolā darbojās Latvijas Tautas frontes grupa, kuru vadīja vēstures skolotāja Jevgēnija Mickēviča, kas arī kļuva par pirmo un vienīgo pašu skolotāju ievēlēto skolas direktori.
 
  Ilggadēja skolas direktore bija Vilija Varanauska, no 1991.gada līdz 2015. gadam. Viņas vadībā skola atguva Jāņa Čakstes vārdu  un no 1997.gada saucas J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola. Šajā laikā skolā izveidojās debašu klubs, skolēni  iesaistījās vairākos starptautiskos projektos un skola ieņēma stabilu vietu citu Liepājas skolu vidū.
 
  2015.gada novembrī par skolas direktori kļuva Inta Freiberga, kuras vadībā arī svinēsim vidusskolas 40 gadu jubileju.
 
 
2016.gada septembrī
 
Informāciju sagatavoja J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas skolas muzeja vadītāja Irisa Otrupe.

Pirmais 10.vidusskolas izlaidums
Atgriezties pie satura