Stundu saraksti - Skola2021

Pāriet uz saturu

Stundu saraksti

Mācības
APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
 2021.gada  22.janvāra rīkojumu Nr. 2/1.9
2020./21.m.g.mācību priekšmetu stundu saraksts

APSTIPRINĀTS ar
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas
direktores Intas Freibergas
2020.gada 1.septembra rīkojumu 5/1.9
2020./21.m.g.mācību priekšmetu stundu saraksts

5. klases
6. klases
7. klases
8. klases
9. klases
Vidusskola
Atgriezties pie satura