3.c e-Twinning nacionālajā projektā „Mana grāmata” - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

3.c e-Twinning nacionālajā projektā „Mana grāmata”

Projekti > eTwinning > eTwinning 1.09.2016-31.05.2017
Šajā mācību gadā mūsu jaunākie- sākumskolas 3.c klases skolēni sākuši aktīvu dalību eTwinnin projektā.
Par dalību projektā stāsta 3.c klases skolotāja un projekta vadītāja Velga Uldriķe.
3.c klases skolēniem patīk lasīt grāmatas. Mācoties 2.klasē, viņi piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Lai grāmatu lasīšana būtu interesantāka un atrastu draugus, kuri arī mīl grāmatas, izveidojām projektu „Mana grāmata”. Mūsu aicinājumam sadarboties atsaucās Grobiņas sākumskolas 3.c klase.
Lai iepazītos tuvāk izveidojām mūsu klases koku un uzrakstījām iepazīšanās vēstuli, kurā piedāvājām grāmatas, kuras gribētu kopīgi ar viņiem lasīt.
Drīz pēc tam saņēmām ļoti gaidīto grobiņnieku vēstuli, kurā viņi izteica prieku par iespēju sadarboties ar mums. Arī viņi bija izveidojuši savu vizītkarti.
Tika nolemts, ka pirmās lasīsim E.Gulbes un L.Lošinas grāmatas par Koko un Riko.  Kad grāmatas par žurciņām bija izlasītas, zīmējām grāmatu galvenos personāžus dažādās situācijās. Pagaidām ilustrācijas ievietojām projekta virtuālajā telpā eTwinSpace vidē, bet pavasarī tās izmantosim projekta noslēguma izstādē.
Lai kontakti kļūtu personīgāki, skolēni uzrakstīja individuālas vēstules, uzaicinot Grobiņas sākumskolas 3.c klases skolēnus sarakstīties ar mums.
Skolēni piereģistrējās eTwinSpace vidē, lai sazinātos, izmantojot IT. Tagad sekmīgi turpinām gan kolektīvo, gan individuālo sarakstīšanos.
Skolēni gribēja izspēlēt ainiņas no Koko un Riko dzīves. Strādājot pāros vai grupās, viņi izvēlējās, kuras ainiņas attēlos, sagatavoja dialogus un izgatavoja maskas. Pateicoties 12. klases audzēkņa Ralfa Ābeles atsaucībai, esam uzņēmuši video, kuru ievietojām eTwinSpace vidē.
Video adrese:
https://youtu.be/CwEC5ZS7Inw
Tuvojoties Ziemassvētkiem, apmainījāmies ar svētku sveicieniem. Mēs pagatavojām kopīgu apsveikumu un video sveicienu.
Video adrese:
https://youtu.be/D0JhsHmpxOY
Patīkams pārsteigums bija grobiņnieku sūtījums. Atverot paciņu, ieraudzījām daudz baltu eņģelīšu. Grobiņas skolēni katram bija atsūtījuši individuālu sveicienu un pašizgatavotu eņģelīti.
1.semestri beidzam ar prieku par veiksmīgi iesākto projektu un ar apņemšanos sadarboties vēl aktīvāk.

Projekta norisei var sekot eTwinning portālā:
https://www.etwinning.net/lv/pub/index.htm

Atgriezties pie satura