ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekti > ESF projekti > PuMPuRS
ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Projekts darbu beidz 202. gada 31. decembrī.
Atgriezties pie satura