Centra “Marta “ projekts - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Centra “Marta “ projekts

Projekti > Centra “Marta “ projekts
Centra “Marta “ projekts “Vardarbības mazināšana  jauniešu vidē  Liepājā”

Gaidot nākošo startu, slavējam sadarbību ar centru “MARTA”:
  • 2018.-2020.g. projekts “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē”;
  • 2020.-2021.g. projekts “Izceļam un nostiprinām vērtības un attieksmes”;
  • 2021. - 2022.g.   17  grupu nodarbību cikls    
  • “ Re-GROUP” projekts  “Pilnveidota un uzlabota jauniešu grupu metodoloģija veselīgu attiecību veidošanai”    
  • Projekts “Vardarbības mazināšana jauniešu vidē  Liepājā”.
Apkopojot projektu rezultātus, secināts, ka aktivitātes ir veicinājušas jauniešu piederības izjūta grupai un kopienai. Ir tikušas attīstītas jauniešu spējas kritiski analizēt situācijas un iestāties pret vardarbību un netaisnību drošā veidā. Grupu darbības rezultātā jauniešiem ir pilnveidojušās spējas pieņemt atbildīgus un apzinātus lēmumus par savu emocionālo, garīgo un fizisko veselību, kā arī izveidot un uzturēt veselīgas, cieņpilnas attiecības ar saviem vienaudžiem, skolotājiem, vecākiem un sevi.
Atgriezties pie satura