Aktualitātes 2023 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Aktualitātes 2023

Projekti > ESF projekti > PuMPuRS
     2022./23.mācību gada 1.semestrī  Eiropas sociālā fonda projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”( 8.3.4.0/16I/001) atbalstu saņēma 31 skolēns. 3 skolēni no 7.klases, 4 skolēni no 8.klases , 6 skolēni no 5.klases, 8 skolēni no 6.klases un 10 skolēni no 9.klases. Iespēju robežās 2.semestrī  nodrošināsim atbalstu  10 skolēniem no 9.klasēm, lai palīdzētu gatavoties valsts pārbaudes darbam matemātikā.
 
    Skola projektā iesaistījās 2017.gada novembrī. Uzsākām dalību projektā ar 7 skolēniem, kuriem sniedzām atbalstu matemātikā, angļu valodā , latviešu valodā. Visā projekta  laikā atbalstu ir saņēmuši 167 skolēni: 92 vienu semestri, 62 divus vai trīs semestrus, 6 skolēni četrus semestrus, 4 skolēni piecus semestrus, divi skolēni sešus un viens skolēns septiņus semestrus. 18 skolēni ir saņēmuši ēdināšanas atbalstu. Skolēni, skolotāji un vecāki atzīst, ka sadarbībā ar projekta skolotāju skolēni ir pozitīvi motivēti, viņiem sniegts uzmundrinājums, radīta apziņa, ka var, sniegts pedagoģisks atbalsts zināšanu  uzlabošanā.
 
Visiem skolas iesaistītajiem skolotājiem ir gandarījums par paveikto, iegūto pieredzi. Lai arī projekta aktīvā daļa beigusies, labā prakse tiks turpināta skolas darbā.
 
 
Projekta koordinatore  skolā  Ilona Leitāne
Atgriezties pie satura