4. aktivitāte - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

4. aktivitāte

Projekti > Atspēriens
No 19. līdz 21.decembrim Skolēnu līdzpārvalde projekta “Atspēriens” ietvaros organizēja nodarbības  “Vienaudzis –vienaudzim”  8.-9. klašu skolēniem. Tā mērķis bija izglītot citus skolēnus  un pilnveidot izpratni  par pilsonisko iniciatīvu un līdzdalību. Savstarpējas diskusijas veicināšanai Skolēnu līdzpārvalde  organizēja saliedēšanas  un sadarbības aktivitātes.
JSPA iniciatīvas “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas Kontakts” ietvaros projekts “Atspēriens”( līgums  nr. VP2022/3-21)
Atgriezties pie satura