Aktualitātes 2020 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Aktualitātes 2020

Projekti > ESF projekti > PuMPuRS
2019./20.mācību gadā skola turpina dalību Eiropas sociālā fonda projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”( 8.3.4.0/16I/001). 1.semestrī  projektā iesaistīti 43 izglītojamie, no tiem 16 izglītojamie izmanto sniegto atbalstu- ēdināšanu. Pedagogi sniedz konsultācijas matemātikā-23 izglītojamajiem, angļu valodā -5, krievu valodā- 3, latviešu valodā-1 un fizikā -1.
 
2.semestrī atbalstu saņem 43 izglītojamie, no tiem 17- ēdināšanu. Konsultācijas matemātikā nepieciešamas un izmanto sniegto atbalstu 25 izglītojamie matemātikā, angļu valodā-4, latviešu valodā- 2, fizikā -1 un vācu valodā -1.
 
Pedagogiem ir pieejams finansiāls atbalsts un nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem, lai sniegtu dažādus atbalsta pasākumus izglītojamajiem.  16 pedagogi iesaistījušies profesionālās kompetences pilnveides programmā un ieguvuši apliecības.
 
Projekta koordinatore  skolā Šajā mācību gadā ir apmeklējusi pieredzes apmaiņas semināru Jelgavā, kur savā pieredzē dalījās Jelgavas un Liepājas speciālisti. Regulāri reizi mēnesī notiek savstarpējas sarunas starp Liepājas vispārizglītojošajām skolām par aktualitātēm projektā.
Atgriezties pie satura