"Cīņa par balvu" - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

"Cīņa par balvu"

Apbalvojumi
   Ar 2015./16.mācību gada 2.semestri esam uzsākuši "Cīņu par balvu", kas ir ikmēneša sacensības starp klašu grupām par vismazāk neattaisnoti kavēto stundu skaitu, par vismazāk pārkāpumiem stundu laikā, par vislielāko pozitīvo ierakstu skaitu, par visaktīvāko līdzdalību pasākumos, par skolas tēla popularizēšanu un daudzām citām lietām. Interesantākais ir tas, ka paši skolēni nezina, par ko konkrētajā mēnesī notiek cīņa, Tas liek katram piedomāt par to, ka skolā, stundās ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, jāizturas ar cieņu pret skolēniem un skolas darbiniekiem, ka klases kolektīvam jābūt vienotam.
Atgriezties pie satura