Aktualitātes 2022 - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Aktualitātes 2022

Projekti > ESF projekti > PuMPuRS
                    2021./22.mācību gadā  turpinām skolā  īstenot projektu  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001, PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Esam priecīgi, ka projekta realizācijas laiks ir pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrīm un paplašināta arī mērķgrupa 1.-12.klasei. Šī brīža situācijā individuālās konsultācijas ir ļoti aktuālas, jo pagājušais mācību  gads gan vecākiem, gan skolēniem, gan skolotājiem ir bijis izaicinājums- mācīties attālināti. Projekts reāli ir tas,  kas palīdz tikt galā ar pandēmijas izaicinājumiem, jo ne visi skolēni prot strādāt patstāvīgi, būt emocionāli stabili. Mūsu skolotāju- konsultantu  komanda turpinās realizēt individuālu pieeju ikvienam projekta dalībniekam un ceram, ka šī sadarbība palīdzēs skolēniem mācībās un ietekmēs sociāli emocionālo klimatu saskarsmē.  1.semestrī atbalstu 1.-4.klašu grupā saņem 15 skolēni, 5.-9.klašu grupā- 32  un 10.-12.klašu grupā-7.  Projektā iesaistīti 25 skolotāji, kuri ar mūsdienīgām sadarbības formām un atbalstošu vidi motivē, ir toleranti pret skolēniem un vecākiem.
        Pārsteigumu  Starptautiskajā Skolotāju dienā piedzīvoja mūsu  skolas bibliotekāre un matemātikas skolotāja  Lāsma  Ozolniece. Par atbildīgu darbu projektā  saņemot Liepājas Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu un piemiņas pildspalvu.  Varam piekrist Lāsmas teiktajam, ka “ pateicoties projektam "PuMPuRS", skolēniem ir iespēja apmeklēt papildu konsultācijas, lai uzlabotu zināšanas.  Skolotājam šīs konsultācijas nozīmē papildu iespēju skolēnu uzklausīt, uzmundrināt, pamudināt un atbalstīt. Panākumu pamats - veiksmīga sadarbība starp skolēnu, skolotāju un vecākiem”.
       Darbīgu visiem  mācību gadu!

                                                                                           Projekta koordinātore Ilona Leitāne


Atgriezties pie satura