Karjeras konsultants - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Karjeras konsultants

Par mums > Karjeras izglītība
Karjeras konsultants - speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Klienti: skolēni, vecāki, skolotāji,

Karjeras konsultanta pamatuzdevumi karjeras izglītības programmas ietvaros:

   Informācija
Karjeras konsultants palīdz audzēknim iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.

   Konsultēšana
Karjeras konsultants palīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. Tā var būt personīga konsultēšana, izglītojoša konsultēšana, karjeras konsultēšana vai arī var būt apvienotas visas. Individuālajai konsultēšanai ir būtiska loma skolas karjeras izglītības programmā. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu.

   Atbalsts
Karjeras konsultants sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu.

   Novērtēšana
Karjeras konsultants piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.

   Skolas karjeras izglītības pasākumu koordinēšana
Karjeras konsultants koordinē pasākumus saskaņā ar karjeras izglītības programmas mērķiem (informācijas sniegšana un/vai IKT pieejamības nodrošināšana, karjeras vadības prasmju veidošana.)

   Darba izmēģinājumu plānošana un organizēšana
Konsultants iesaistās skolas organizētajos pasākumos darba pieredzes iegūšanai darbavietās vai darba simulācijā saistībā ar karjeras izglītības programmas mērķiem. Šādi pasākumi ietver darba pieredzes gūšanu, ēnu dienas, darbavietu, mācības centru un augstskolu apmeklēšanu.

   Nosūtīšana pie speciālista
Karjeras konsultants palīdz skolēniem atrast palīdzību pie citiem atbalsta speciālistiem skolā un/vai ārpus skolas, ja tāda ir nepieciešama, ievērojot vispārpieņemto kārtību vai saskaņā ar skolotāju, vecāku vai skolas vadības ieteikumu.

   Profesionālā pilnveide
Karjeras konsultants iet kopsolī ar visām izmaiņām, kas notiek izglītības, nodarbinātības jomā.Individuālās karjeras izglītības konsultācijās ir iespējams:
• Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus.
• Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli.
• Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju.
• Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu.
• Plānot tālākizglītības ceļu.

Individuālajām karjeras konsultācijām nepieciešams iepriekš pieteikties:
• klātienē karjeras konsultanta darba laikā;
• zvanot vai sūtot SMS uz tālr. 26156197;
• pa e-pastu ligitaeihvalde@inbox.lv;
• pa e-klases pastu.

Liepājas pilsētas J. Čakstes 10. vidusskolas karjeras konsultante Ligita Eihvalde

Atgriezties pie satura