ESF projekts SAM 8.3.5. - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

ESF projekts SAM 8.3.5.

Projekti > ESF projekti > Karjera
Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.
Projekta mērķis:
uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.
Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:
karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
darbs darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.
Karjeras atbalstu skolā īsteno: Pedagogs karjeras konsultants Ligita Eihvalde
Atgriezties pie satura