Erasmus+ (februāris 2017.) - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Erasmus+ (februāris 2017.)

Projekti > Erasmus+
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola ERASMUS+ projektā
Katru gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra saņem vairākus simtus pieteikumus projektu konkursam ERASMUS+, kuros var startēt pirmskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošas skolas, profesionālās skolas, kas īsteno vispārizglītojošas programmas,  institūcijas, kas atbildīgas par izglītības nodrošināšanu skolās vietējā vai reģionālā līmenī (pašvaldību pārstāvji),  institūcijas, kuras var iesniegt skolu sektora mobilitātes projektus kā konsorcija koordinatori, no kuriem daļa tiek apstiprināti, saņemot finansējumu iesniegto aktivitāšu īstenošanai.
2016.gada projektu konkursā piedalījās arī J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, iegūstot Eiropas Savienības finansējumu 38400 EUR apmērā divgadīgā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projektā Nr. 2016-1-CZ01-KA219-023942_2 , kas sevī ietver divreizēju 10.vidusskolas skolēnu un skolotāju viesošanos Čehijā un divreizēju partnerskolas skolotāju un skolēnu uzņemšanu Liepājā- J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā (braucieni, nakšņošana viesnīcās, ēdināšana, aktivitātes u.c.).
2016.gada novembrī  J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas 20skolēni un 4 skolotāji devās savā pirmajā braucienā uz Čehiju, lai kopā ar savas partnerskolas projekta dalībniekiem-  Pribram pilsētas medicīnas koledžas skolēniem uzsāktu sava kopīgā projekta „Jauniešu noziedzības novēršana” realizēšanu- apmeklētu izglītojošas lekcijas, praktiskas nodarbības skautu organizācijā, iepazītos ar Valsts un pašvaldības policistu darbu, veiktu sadraudzību veicinošas sporta aktivitātes u.c.  12 dienu laikā tika paplašināts redzesloks, gūts ieskats citas tautas kultūrā un dzīves stilā, nodibinātas draudzības saites ar partnervalsts skolēniem.  12 dienu prombūšana no ierastās ikdienas un ģimenes locekļiem ir ļoti liels pārbaudījums ikvienam- ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem, taču J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas grupai tas izdevās ļoti labi. Kā skolotāji atceras- skolēni bija lieliski ceļabiedri, uz kuriem varēja paļauties un uzticēties pilnībā. Katru vakaru tika veikts atskats par dienā redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Uzmundrināti tie, kas skuma pēc mājās, pārrunāti gadījumi, kad kāds bija „ne- garastāvoklī”, kopīgi pasmiets par nejaušajām ķibelēm- aizmirstajām atslēgām, aizmigšanu viesnīcas istabiņā, neielaižot istabas biedru u.c.
Kāpjot autobusā, lai atgrieztos mājās, visi, atvadoties no jauniegūtajiem draugiem, teicās ar nepacietību gaidīt 2017.gada februāri, kad, kā to paredz projekts, Latvijā- Liepājas 10.vidusskolā viesosies partnerskolas projektu dalībnieku grupa.
2017.gada 13.februāris pienāca ātri. Viesi, lai arī cik noguruši nejustos pēc ceļā pavadītās diennakts, jau 1.dienā kopā ar liepājniekiem izvēlējās pavadīt laiku kopā. Tika apskatīta jūrmala, spoku koks, Lielais Dzintars u.c. tieši Liepājai nozīmīgās vietas un objekti.
Kā to paredz projekts, arī čehu viesiem kopā ar 10.vidusskolas skolēniem bija noorganizētas izglītojošas lekcijas skolā ar probācijas dienesta un pašvaldības policijas darbiniekiem, Valsts policijā, Rīgas Stradiņa Universitātes telpās u.c. Notika apmācība „Jaunsargi”, draudzības sporta spēles jauktās komandās, apgūti pašaizsardzības paņēmieni.
Pasaules starptautiskās dzimtās valodas ietvaros, tika veidota spēles trīs valodās- angļu, latviešu, čehu, kuras izspēlēšana gaidīs nākošo čehu skolas viesošanos Liepājā J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā jau pavisam drīz- 2017.gada novembrī.

Atgriezties pie satura