Paveiktais - Skola2023

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola
Pāriet uz saturu

Paveiktais

Projekti > eTwinning > eTwinning 1.09.2017.-31.05.2018 > 4.c
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas
4.c klases
e-Twinning projekts „Klases avīze”
2017./2018. m. g.
Veidojot klases avīzi, skolēni attīsta spēju kritiski izvērtēt dažādus notikumus, kā arī izteikt un pamatot savu viedokli par tiem. Mācoties veidot aprakstus un intervijas, skolēni gūst izpratni par žurnālistu darba specifiku. Radošais darbs, izdodot klases avīzi, veido skolēnu aktīvu dzīves pozīciju, veicina viņu prasmi un vēlmi sadarboties.
Mērķis:
   Attīstīt prasmi rakstiski izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem notikumiem, lietojot žurnālistikas stilam atbilstošu latviešu valodu, kā arī veicināt komunikācijas un sadarbības prasmes.
Projekta īstenošanas uzdevumi:
1.      Uzlabot skolēnu lasītprasmi un rakstītprasmi.
2.      Attīstīt spēju kritiski izvērtēt dažādus notikumus.
3.      Pilnveidot prasmi izteikt un pamatot savu viedokli.
4.      Mācīt veidot aprakstus un intervijas.
5.      Veidot aktīvu dzīves pozīciju.
6.      Attīstīt sadarbības prasmes.
7.      Radīt interesi un izpratni par žurnālistu darba specifiku.
8.      Radīt skolēnos prieku aktīvi darboties un radoši piedalīties projekta realizēšanā.
Darba process
·         Septembris - dažādu preses izdevumu izpēte.
·         Oktobris - klases avīzes modelēšana, pienākumu sadale.
·         Novembris - maijs - klases avīzes izdošana.
·         Oktobris - maijs - regulāra informācijas apmaiņa ar sadarbības partneriem.
Paredzamie rezultāti
Klases avīzes izdošana un apmaiņa ar sadarbības partneriem.
Sadarbības partneri:
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 4.c klase,
Grobiņas sākumskolas 4.c klase,
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola,
Ventspils 4. Vidusskola,
Dundagas vidusskola.
Projekta aktivitātes 2017./18.m.g.1.semestrī
·         Iepazīties ar e-Twinning sniegtām iespējām.
·         Projekta „Klases avīze” izstrāde.
·         Ieinteresēt skolēnus piedalīties projektā.
·         Meklēt sadarbības partnerus, izmantojot e-Twinning iespējas.
·         Uzaicināt interesentus piedalīties projekta „Klases avīze” realizēšanā.
·         Projekta dalībnieku sadarbības plānošana.
·         Skolēnu diskusija par avīzes nosaukumu un saturu.
·         Darba grupu izveidošana un pienākumu sadale.
·         Iepazīšanās ar žurnālista profesijas specifiku.
·         Iepazīšanās ar avīzes veidošanas procesu.
·         Darbs pie pirmā klases avīzes numura.  
·         Izveidotā materiāla apstrāde.
·         Klases avīzes „Čakstēns” 1.numura atklāšana.
·         Avīzes „Kurzemes Vārds” redakcijas un tipogrāfijas apmeklējums.
·         Izveidoto izdevumu apmaiņa ar sadarbības partneriem, izmantojot IT.
·         Individuālo vēstuļu rakstīšana, lai iepazītu tuvāk sadarbības skolu skolēnus un izteiktu savas domas par projekta gaitu.
·         Informācijas ievietošana Twinspece vietnē.
·         Vēstuļu noformēšana, kopīgu Ziemsvētku apsveikumu veidošana un izsūtīšana.
·         Otrā klases avīzes numura izveidošanas, strādājot darba grupās un individuāli
·         Gatavo materiālus ierakstīšana datorā.
·         Informācijas ievietošana Twinspece vietnē.
Atgriezties pie satura