Par draudzību! - Skola2020

Pāriet uz saturu

Par draudzību!

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Februāris
Jau apritējuši 7 mēneši kopš British Council un RIIMC aizsāktā kopprojekta 14 Latvijas skolām, kurā veicināta sadarbība starp latviešu un mazākumtautību skolām, notikusi ideju un pieredzes apmaiņa. Liepājā abas darbojošās partnerskolas -J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola un Liepājas 8.vidusskola savu  projektu 3.klašu skolēniem nosaukušas "Par draudzību", jo visu veikto darbību pamatā pozitīvas sajūtas gan tiekoties darba gaitas plānošanas semināros, gan  piedaloties un organizējot pasākumus skolēniem. 20.februāra atskaites seminārā projektā iesaistītie pedagogi un skolēni uzaicinātajiem sākumskolas skolotājiem rādīja uzņemtās fotogrāfijas,dalījās atmiņās, iespaidos, secinājumos par paveikto, plānoto. Noteikti jāsaka paldies vārdi skolotājām un vecākiem par bērnu iedrošināšanu, sagatavošanu uzstāties publikai. Prieks arī par pozitīvi noskaņotajiem semināra viesiem, kuri  izmantoja iespēju piedalīties "draudzīgo mīklu" veidošanā!  
Atgriezties pie satura