Mūsu skolai 90! - Skola2020

Pāriet uz saturu

Mūsu skolai 90!

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Decembris
Kavējoties skolas vēstures lappusēs un gaidot 90.skolas jubileju, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola veicinājusi piederības un vērtību apzināšanās sajūtu - piepildījusi sen loloto sapni izveidot savu skolas atmiņu grāmatu. Saņemot Liepājas pilsētas pašvaldības un Izglītības pārvaldes atbalstu Izglītības projektu konkursā, 2018.gada nogalē jau izdoti “Čakstes skolas stāsti”.  Mācību darbā meklētas, pārrunātas Valsts 1.prezidenta J.Čakstes paustās atziņas, rēķinātas un darinātas savu klašu kolektīvu dzimšanas dienu “jostas”, veidoti apsveikumi, skolas radio dzirdamie un vēstures skolotājas Irisas stāstītie skolas vēsturiskie fakti, lai 2019.gada 6.decembris J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolai būtu savādāks kā citas darba dienas. Balonu virtenes, skolas logo krāsās veidoti klašu rotājumi, īsfilmiņu veidošana, atmiņu fotogrāfijas un video klašu telpās un gaiteņos un svētku smarža: 5.-12.klašu skolēni darina “Manu kūku manai skolai”! Saldie kārumi mūsu kopīgajai skaistajai jubilejai un arī bijušajiem absolventiem, kuri aicināti ieskatīties skolas muzeja krājumos, jaunizremontētajās telpās, satikties ar skolotājiem, gremdēties atmiņās.
Liels prieks uz lepnums bija sagaidīt viesos ar atmiņām par skolas laiku un skolas biedriem bagāto Birutu Bečali, kas mācījusies Čakstes skolā no 1938. gada līdz 1945. gadam, un Ivaru Vecbaštiku, kurš mācījies pēckara gados jau 3. septiņgadīgajā skolā. Tieši no Ivara kunga tad arī dzirdējām stāstu par to spoku, kas parādījies skolas ēkā no kara gadiem.
Pārsteigumu sagādājis arī mūsu skolēnu tētis Aldis Dille, pasniedzot unikālu dāvanu- Čakstes skolas pirmā mācību gada 1929./30. m.g. “Skolēnu vispārīgā saraksta grāmatu”, pēc kuras izpētes šobrīd varam secināt, ka togad skolā mācījušies vairāk kā 400 skolēnu.
Gremdējoties skolas pirmssākumu fotogrāfijās, kurās redzams rokās sadevušo skolēnu Draudzības aplis, skolas 90.dzimšanas dienā vēlējāmies atkārtoti tādu izveidot Čakstes laukumā MŪSU veidotajai vēsturei, taču laika apstākļu dēļ nedaudz plāni tika mainīti, to izdarot skolas iekštelpās, skanīgi dziedot 21. gadsimta sākumā tapušo, visos skolas svētkos dziedāto skolas himnu, kuras vārdu autors ir Olafs Gūtmanis, bet mūzikas autore ir absolvente Agita Drulle.
“ Mēs uzsākam šīs skolas gaitas
Ar Čakstes vārdu karogā.
Šis vārds mums cauri laiku laikiem
Pa dzīves ceļiem līdzi nāks….”
Svētku dienas izskaņā J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas kolektīvs pulcējās Sv.Annas baznīcā uz Svēto aizlūgumu savai skolai.
Tie ir bijuši mūsu skolas 90gadi. Skatoties nākotnē, mēs redzam, ka katra diena ir izaicinājumu pilna. Skolas vērtība ir bijusi un būs skolēni, darbinieki, vecāki. Pārmaiņu laikos ĪPAŠI visiem ir jābūt stipriem un saliedētiem darbībā, savā attieksmē un atbildībā, prasībās, jo, lai arī reizēm gribas izvēlēties vienkāršāko ceļu, tas ne vienmēr izrādās pareizais. Cik vienoti un ieinteresēti izaugsmē būsim katrs, tik stipra būs skola!
Daudz sapņu jāpiepilda, daudz darbu jāizdara, bet DESMITĀ VAR!
Atgriezties pie satura