Fakultatīva nos.

Klašu grupa

Vieta

Nodarbību laiks

Stundu

skaits

Vadītāja vārds,

uzvārds

Modernās tehnoloģijas

5.-9.

Darbnīca

Otrdienās 14:00-15:20

2

Hardijs Kulmanis

Kokapstrādes pulciņš

 

5.-9.

Darbnīca

Pirmdienās 15:30-16:50

2

Hardijs Kulmanis

Angļu val lasītāju klubiņš

8.

31.kab.

Piektdienās 15:25-17:25

2

Linda Tukiša

Debates

 

Muzejs

31.kab.

Trešdienās 14:00-15:20

Trešdienās 14:40 - 15:20

2

1

Irisa Otrupe

Linda Tukiša

Koris

 

5.-9.

31.kab, zāle

Otrdienās 10:55-11:25 , 14:40-15:20; trešdienā 10:55-11:25;

piektdienās 10:55-11:25, 14:10-15:30

10

Andris Mockus

Foto pulciņš

5.-12.

Darbnīca

Trešdienās 14:00- 15:20

2

Hardijs Kulmanis

 

Muzejs

6.-11.

Muzejs

Pirmdienās 14:00 -16:00; Ceturtdienās 14:00- 16:00

10

Irisa Otrupe

 

 Skolēnu mācību uzņēmumi

10.

41.

Piektdienās 13:10-13:50

 

1

 

Valdis Līguts

Dzejas tējnīca

 

5.-10.

27.kab.

Ceturtdienās 16:30-17:10

1

Baiba Lāma

 

Teātra  pulciņš

 

5.- 6.

 

Aktu zāle

 Piektdienās 14:10 -15:30

2

Agnese Kuplēna

 

Franču valoda

8.,10.-12.

41.kab.

Trešdienās 14:00 14:40; Otrdienās 14:00 -15:20;Piektdienās 14:50-15:30

4

Līga Meiruška