Uzmanību – darbs vasarā

13 – 14 gadīgiem skolēniem!

 

No 2020.gada 20.aprīļa līdz 8.maijam 13 -14 gadīgie skolēni var pieteikties e-klasē pie skolas karjeras konsultanta L.Eihvaldes vasaras nodarbinātībai.

·       Sūtot pieteikumu jānorāda vārds, uzvārds, klase, vēlamais strādāšanas laiks:  

1.    06.07.-17.07.

2.    20.07.-31.07.

3.    03.08.-14.08.

4.    17.08.-28.08.

Par darba vietu piešķiršanu tiks paziņots 2020.gada 21.maijā.

 

Var pretendēt šādi skolēni:

·       skolēnam ir labas sekmes, uzvedība un pozitīva attieksme pret darbu;

·       skolēns - bārenis;

·       skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās  ģimenes statuss;

·       skolēns atrodas aizbildniecībā vai audžuģimenē;

·       skolēns ir no daudzbērnu ģimenes;

·       skolēna ģimeni ir skārusi COVID-19 ekonomiskās sekas, darbs zaudējums vai dīkstāve darbā.

 

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas

Karjeras konsultante Ligita Eihvalde