Fakultatīva

 nosaukums

Klašu

 grupa

Laiks

Vadītāja vārds, uzvārds

Vieta

Koris

1.- 4.klases

Pirmdiena 13.05-13.45

Trešdiena 13.55-14.35

Eva Smiltniece

14.

Aktu zāle

Vokālais ansamblis

1.klases

Ceturtdien, 12.15 - 12.55

Zanda Štrausa

9.

Vokālais ansamblis

2.-4.klases

Ceturtdien, 13.05 - 13.45

Zanda Štrausa

9.

Teātra pulciņš

2., 4.kl.

Trešdiena - 13.05-13.45

Inta Treilība

Aktu zālē

Ārstnieciskā  vingrošana

1.-4.klases

                  Pirmdien,  13.55-14.35

Ceturtdien 13.55-14.35

Veneta Rimkuse

Sporta zāle

Datorika 2.a

2.a

Piektdiena 7.45- 8.25

Piektdiena 12.15-12.55

Sarmīte Sokolovska

13.

Twinning

4.c

Ceturtdien 13:55 – 14:35

Marika Jansone -Arbidāne

6.

Twinning

4.a

Trešdien 13:05 – 13:45

Marika Jansone - Arbidāne

6.

Twinning

4.b

Otrdien 14:45 – 15:25

Marika Jansone - Arbidāne

6.

Darbs ar reemigrējošiem skolēniem

2.c

Pirmdiena 13:05 – 13:45

Sanda Ošeniece

3.

Tautiskās dejas

1.-4.klase

Pirmdiena 13.55-14.35

Ceturtdiena 13.05.-13.45

Eva Smiltniece

Aktu zāle

ZPD

4.a

Ceturtdien,13.05-13.45

Veneta Rimkuse

 

19.

Tautas bumbas pulciņš

3.-4.klases

                 Otrdiena 13.55 – 14:35

 

Maija Kronberga

Sporta zāle

Publiskā runa /Līderība –

3.abc klase

Otrdiena 13:05 – 13:45

 

Inta Treilība

Aktu zāle

Kristīgā mācība

1.klases

Otrdiena 13.05 - 13.45 

Ieva Liede

7.

ZPD

4.b

Otrdien 13:55 – 14:35

Aija Strautiņa

22.

Sporto visa klase

3.b

Pirmdien, 13:15 – 13:45

Otrdien, 13:05 – 13:45

Trešdien, 13:05 – 13:45

 

 

Evija Pāpe

 

Sporta zāle

Literārais pulciņš

 

3.c

Trešdien, 13:05 – 13:45

Velga Uldriķe

16.