British Council projektā - Skola2020

Pāriet uz saturu

British Council projektā

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Septembris
Liepājā sadarbībā ar British Council Latvia pārstāvniecību un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIMC) uzsākts jauns skolu sadarbības un sadraudzības projekts “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), kurā kopā ar12 Latvijas skolām darbojas J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola un Liepājas 8. vidusskola, veicinot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolu pedagogiem un skolēniem. Abās skolās projekta “Par draudzību” ietvaros akcents tiks likts uz atbildības uzņemšanos, sadarbības un līderības prasmju attīstīšanu sākumskolas skolēniem. Projektā 3. klašu skolēni, sadarbojoties ar skolas vadības komandu, veiks radošus uzdevumus savos klašu kolektīvos. Skolēniem būs iespēja uzņemties atbildību, sadarboties gan savā starpā, gan ar skolotājiem un vecākiem, ģenerēt jaunas idejas, attīstīt prezentēšanas prasmes. Savukārt pēcstundu nodarbībās skolēni apgūs uzstāšanās, pašizpausmes prasmes, izmantos informāciju tehnoloģijas, lai, savstarpēji sadarbojoties, kopīgi veiktu pasākumu plānošanu. Plānots kopīgs Ziemassvētku pasākums abu skolu 3.klašu skolēniem.

Pirmais sadraudzības pasākums J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā notiks 25. septembrī, otrais Liepājas 8.vidusskolā 10. oktobrī.

No 30. septembra līdz 6. oktobrim notiks pieredzes apmaiņas vizīte Lielbritānijā, Skotijā, lai pēc tam dalītos pieredzē ar projektā iesaistīto skolu pedagogiem par to, kā skolēnu līderības prasmes tiek attīstītas Lielbritānijā.Projekts turpināsies līdz 2020. gada pavasarim.

Atgriezties pie satura