Atbalsts pedagogiem - Skola2020

Pāriet uz saturu

Atbalsts pedagogiem

Par skolu > Aktualitāšu arhīvs > Decembris
Skolotāja B.Lāma dalās pārdomās par apmeklēto semināru: "12. un 13.decembrī bija iespēja piedalīties Latviešu valodas aģentūras organizētajā seminārā, kas ietilpa pedagogu profesionālās pilnveides programmā ,,Atbalsts pedagogiem, īstenojot mācības latviešu valodā". Ieinteresētību piedalīties šajā seminārā veicināja savlaicīgi atsūtītā programma, kurā varēja uzzināt tēmas un lektorus, kas dalīsies ar saviem atradumiem pētījumos un praktiskajā darbībā. Tā, noklausoties vēsturnieka Mārtiņa Mitenberga sacīto tēmā,,Pilsoniskums un patriotisms",nostiprinājās atziņa- lai skolotājs varētu radoši strādāt un iedvesmot savus skolēnus, viņam jāspēj būt brīvam cilvēkam rīcībā, sajūtās. Radošumam ir vajadzīga brīvība no pareizuma, domās neatkarīgs cilvēks spēj aizstāvēt tautas un valsts neatkarību. Izvēles brīvība nav visatļautība. Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs aicināja aktīvi domāt par to, kā nododam savas tuvākās vietas apzināšanos, jo mīlēt var tikai to, ko pazīstam vislabāk. Nepieciešams apzināties karoga svētumu. Jo sliktāk iet Tēvzemei, jo augstāk ir jāceļ tās karogs. Nolaist karogu nozīmē- zaudēt. Jauni akcenti, kā radīt spēcīgu publiskās runas struktūru, bija jaušami režisora Viestura Meikšāna lekcijā. Te spilgti iezīmējās teiktais par nepieciešamību prezentācijas veidot pēc iespējas askētiskākas, lai nepazustu izrunātā vārda bagātība, metaforu mainība runā, runas uzbūrtās ainas skaistums. Praktiskas nodarbības,,Aplido,apceļo, apmīļo Latviju"(I.Buta) demonstrējums, pārbaudes darba uzdevumu nosacījumu veidošana(K.Špūle),daudzveidīgu, radošu mācību metožu esamība, nostiprinot latviešu valodas mācīšanos, mijās ar improvizācijas nodarbību V.Sila(Improvizācijas teātris)vadībā. Tas viss veicināja nevis skolotāju pārgurumu, piedaloties semināra darbā, bet jaunu spēku rašanos(fizisko un garīgo), jo jau no pirmajiem mirkļiem, ierodoties semināra norises vietā Engures pagasta viesnīcā ,,Arkādija", varēja just, ka skolotājs ir gaidīts un ka par viņu rūpējas, un ka saprot- izglītības sistēmas galvenais spēks ir radošs un brīvs skolotājs. Katrs semināra dalībnieks saņēma LVA izstrādāto didaktisko materiālu komplektu. Lai gan adresāts it kā ir pirmskolas un sākumskolas pedagogi, tas noteikti ar izdomu būs pielietojams jebkurā gadījumā, kad vajadzēs apgūt latviešu valodu. Šādu komplektu saņems katra Latvijas skola."
Atgriezties pie satura